Paštika je v mnoha zemích považována za vrchol vyspělé gastronomie a její přípravě je věnováno velké množství času. U nás najdete takové druhy paštik, které můžeme směle chápat jako dárek pro člověka, který je považován za gurmána nebo má prostě jen rád dobré a kvalitní potraviny. Doporučujeme: Srnčí paštika s portským vínem.

Paštiky, teriny